Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΊΗΣΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ «ΔΊΚΤΥΟ ΔΟΜΏΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΎΗΣ ΣΤΟ

ΔΉΜΟ ΑΓΡΙΝΊΟΥ».

 

Το έργο «ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ

ΑΓΡΙΝΙΟΥ», υλοποιείται στα πλαίσια συνεργασίας της

 

ΑΜΚΕ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με το ΔΗΜΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

και την ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, ως Συμπράττοντες Φορείς.

 

Για τη στελέχωση των Κοινωνικών Δομών του Σχεδίου Δράσης, οι  έμμεσα

ωφελούμενοι πρέπει να είναι

 

νέοι/ες  άνεργοι/ες  έως 30 ετών με δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή βεβαίωση

εγγραφής σε ειδικούς καταλόγους του ΟΑΕΔ (νέων Επιστημόνων).

 

Ειδικότερα, ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΈΧΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΔΟΜΉΣ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΌ

ΦΑΡΜΑΚΕΊΟ», ΠΡΟΒΛΈΠΕΤΑΙ Η ΚΆΛΥΨΗ 2 ΘΈΣΕΩΝ ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ (ΚΩΔ. ΘΈΣΗΣ

402).
ΓΙΑ ΤΟ ΛΌΓΟ ΑΥΤΌ ΠΑΡΑΚΑΛΟΎΜΕ ΌΠΩΣ  ΑΝΑΡΤΉΣΕΤΕ ΤΗ ΠΑΡΟΎΣΑ ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ

ΙΣΤΟΣΕΛΊΔΑ ΣΑΣ  ΚΑΘΏΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΈΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΏΝ ΣΤΟ ΜΗΤΡΏΟ

ΣΑΣ.

 Επισυνάπτεται η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.