Αίτηση Φαρμακείου

(κατεβάστε το αρχείο)

 

ΔΗΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ

Όλες οι συνταγές είναι κανονικά συμπληρωμένες, υπογεγραμμένες και έχουν

εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3457/2006 και του Π.Δ.121/2008,

όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν.