Οδηγίες για την ηλεκτρονικη υποβολη αναλωσιμων διαβήτη από τον Απρίλιο

Σας ενημερώνουμε ότι από 2/4/2013 είναι υποχρεωτική για τα συμβεβλημένα φαρμακεία η υποβολή του
αναλώσιμου διαβητολογικού υλικού μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας eΔΑΠΥ.

Manual ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Ηλεκτρονική υποβολή αναλώσιμου διαβητολογικού υλικού