Θεωρήσεις

Οι χειρογραφες (πρασινες) απαιτούν θεώρηση για άνω των 150€ ή αν είναι δίμηνες