Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος: Κοντοπάνος Αχιλλέας
Αντιπρόεδρος: Κακαμπούκης Κωνσταντίνος
Ταμίας: Στασινού Μαρία
Γραμματέας: Σιάσος Γεώργιος
Μέλος: Τσίτσα Ευτυχία
Μέλος: Παπαθανασόπουλος Ανδρέας
Μέλος: Κοντούλη Βασιλική
Μέλος: Κολοβού Σπυριδούλα
Μέλος: Γκούντας Χρήστος