Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος: Παπαθανασόπουλος Ευάγγελος
Αντιπρόεδρος: Τσίτσα Ευτυχία
Ταμίας: Κοντοπάνος Αχιλλεας
Γραμματέας: Σιάσος Γεώργιος
Μέλος: Γερολυμάτος Γεράσιμος
Μέλος: Κωνσταντίνου Μιλτιάδης
Μέλος: Κακαμπούκης Κωνσνταντίνος
Μέλος: Στασινού Μαρία
Μέλος: Καβαλιέρης Ηλίας